Atjèh Meurdéhka ka teudong keulai

Lam Duëk Pakat Bansa Atjèh Ban Sigom Dônja bak uroë buleuën 6-8 April 2012 di Bønderslev Denmark, bansa Atjèh kaseupakat peulanjôt peurdjuangan keu peuteuntéë naséb droëgeuh njang geupeubeuna ulèh nilai-nilai njang na lam masjarakat Atjèh dan hukôm internasional.

Peurdjuangan njoë geu-sambông lé Acheh Sumatra National Liberation Front / Atjèh Meurdéhka (ASNLF/AM), organisasi peubibeuh bansa Atjèh njang ka neupeudong lé Dr. Hasan M. di Tiro (25.08.1925 – 03.06.2010).

Duëk pakat njoë ka meuhasé geususôn konstitusi organisasi sibagoë haluan bak peulanjôt peurdjuangan untôk peubibeuëh bansa Atjèh nibak sigala peundjadjahan.

Badan peulaksana organisasi nakeuh Presidium, yang geupiléh sitjara demokratis liwat rapat madjeulih umum istimewa.


PEU-INGAT ULANG THÔN NJANG KEU-PEUËT MEUNINGGAI WALI
3 DJUNI 2010 – 3 DJUNI 2014Assalamulaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahir rahmaanirrahiim,

Wa'tashimuu bihablillahi jamii''an walaa tafarraquu. Wazkuruu ni'matallahi 'alaikum, iz kuntum 'adaa an fa allafa baina quluubikum. Fa ashbahtum bini'matihi ikhwaana. Wa kuntum 'alaa sjafaa hufratim minan naar, fa ankadhakum minhaa. Kazaalika jubaijinul laahu lakum aajaatihi la'allakum tahtaduun”. Al-Imran, ajat 103. Shadaqallahul 'adhim. 

Bandum pudjoë meuwoë keu Po Teuh Allah, seulaweuët dan saleuëm geutanjoë peutrôk ukeuë Pang ulèë geutanjoë Nabi Muhammad S.A.W.

Dilikôt nibaknjan, hana tuwo tjit saleuëm seudjahtra dan dôa seulamat keu bandum bansa Atjèh pat mantong ateuëh rhuëng dônja, leubèh-leubèh lom keu njang mantong semiké dan meuseutia keu peurdjuangan éndatu bak peubibeuëh nanggroë nibak peundjadjah.

Amanat Keutuha Presidium ASNLF Nibak 9 Thôn Peu-ingat Tsunami

 


Bismillaahir Rahmaanir Rahiim
Keu Bandum Bansa Atjèh,


Assalammu'alaikum w.w.


Bansa Atjèh nakeuh salah sabôh bansa njang akan gadoh di ateuëh rhuëng dônja.  Phôn musibah rajek prang deungon Beulanda sampoë prang deungon waréhdjih – Indonesia.  Bandum kureubeuën njan hana kureuëng nibak sireutôh ribèë sjuhada Atjèh sjahid dalam seuëh prang. Watèë teungoh dalam prang lawan Indonesia, teuka musibah tsunami njang kureubeuën pih leubèh nibak seureutôh limong plôh ribèë droë.


Uroë njoë ka 9 thôn musibah tsunami njan teudjadi, geutanjoë bansa Atjèh handjeuët tuwo keu sjèëdara geutanjoë njang ka geuwoë bak Po teuh Allah. Tiëp-tiëp njang na njawong akan geurasa maté.  Kullu nafsin zaikatul maut (Ali Imran 185). Dan keubit geutanjoë bandum na keuh atra Po teuh Allah dan geutanjoë pih akan tawoë bak Droëneuh njan. Inna lillahi wa inna ilaihi radji’un (Al-Baqarah 156).

Amanat Keutuha Presidium ASNLF Nibak Milad Keu 37

 


Amanat Keutuha Presidium ASNLF
Bak Uroë Ulang Thôn Atjèh Meurdéhka Keu-37 

 (1976 – 2013)

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalammu’alaikum w.w.


Njang ulôn tuan peumulia bandum bansa Atjèh ateuëh rhuëng dônja njoë.


Alhamdulillah pudjoë keu Po Teuh Allah SWT, njang ka neubri nikmat hudép, langkah dan raseuki keu geutanjoë bandum. Seulaweuët dan saleuëm ta peutrôh keu djundjôngan geutanjoë Rasulullah Muhammad SAW. Meunan tjit keu sjuhada geutanjoë tameudo’a sabé beu lapang kubu dan neubri sjuruga.


Uroë njoë tapeuingat keulai uroë njang that meuseudjarah dalam peradaban Atjèh, uroë seunambông perdjuangan bansa Atjéh untôk peugisa keulai dèëlat bansa dan neugara Atjèh. Ladôm rakjat Atjèh tjit ka geupeulikôt droë nibak uroë-uroë sidjarah bansa, malah na njang kageubôh identitaih droë. Keuadaan njoë kon kareuna bansa Atjèh gadoh meunumat mantong, tapi leubèh kareuna sitjara sistematis djipeugadoh ulèh peundjadjah. Malah deuh takalon sitjara djeulaih dan trang na ôseuha-ôseuha untôk peukabô atawa peugadoh seudjarah Atjèh ateuëh peurintah penguasa.


Amanat Peu-ingat Milad AM Njang Keu 37 
Amanat Peu-ingat Milad AM njang keu 37 di Hällefors
4 Désèmbér 1976 – 4 Désèmbér 2013Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Bismillahir rahmanirrahim,

Wa'tashimuu bihablillahi jamii''an walaa tafarraquu. Wazkuruu ni'matallahi 'alaikum, iz kuntum 'adaa an fa allafa baina quluubikum. Fa ashbahtum bini'matihi ikhwaana. Wa kuntum 'alaa sjafaa hufratim minan naar, fa ankadhakum minha. Kazaalika jubaijinul laahu lakum aajaatihi la'allakum tahtaduun. Al-Imran, ajat 103.Shadaqallahul 'adhim.Hadhirin/hadhirat njang ulôntuan peumulia, bandum djama’ah njang meusapat disinoë uroënjoë, dan bansa Atjèh pat mantong geuhudép uroënjoë. Njang that meutjhén, bansa Atjèh di tanoh ië sidéh di nanggroë. Njang that tagaséh adoë dan aneuk-aneuk geutanjoë bandum, generasi njang akan sambông perjuangan Atjèh Meurdéhka dan peutheun dèëlat dan marwah bansa ukeuë.